• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สมุดโทรศัพท์จังหวัดกระบี่
 • นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 089 203 0484 , 0 7561 1312
 • นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 089 203 0934 , 075 620611
 • นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 089 203 0870 , 075 611055
 • นายชรินทร์ แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการ 0872830099 , 0872830099
 • นายวิเวก ผิวดำ นายกเทศมนตรี 0817876715 , 0817876715
 • สัจจะ เอียดศรีชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 0848527773 , -
 • นายสนาน หวังผล นายกเทศมนตรีตำบลเกาะลันตาใหญ่ 0898754047 , 075697209
 • นายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดกระบี่ 0899739815 , 0899739815
 • พันเอกสมบัติ สืบท้วม รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ 098 103 8966 , 0 7561 1039
 • พันตำรวจเอกสมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ 0816760063 , -
 • นิวัติ สายแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย - , -
 • พ.ต.อ.จงรักษ์ พิมพ์ทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายพระยา 0815978809 , 0815978809
 • พันธนู ใจกว้าง เกษตรอำเภออ่าวลึก 0819127362 , 0622454758
 • สัญญา รักษารัตน์ สาธารณสุขอำเภอ 0815358526 , -
 • พ.ต.อ.สัญญา​ ทองสวัสดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอ่าวลึก 0624496616 , -
 • สาโรช หนูพงษ์ สาธารณสุขอำเภอปลายพระยา 0898681858 , 075687104
 • รุจิรา จิรเดชตระกูล หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่สาขาอำเภออ่าวลึก 0817370881 , 075619764
 • นายสุนันท์ พรหมรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 0876333999 , 0876333999
 • พันเอกธนพล นุ้ยสุข ผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15 075 702776
 • นายธีระวัชร ไทยสังคม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ฯ จังหวัดกระบี่ 075 620861
ไปที่หน้า