• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
  หลวงเทพเสนา
  -
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
  พระยาอิศราธิชัย
  -
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
  พระพนธิพยุสงคราม (กลิน ณ นคร)
  -
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
  พระบริรักษ์ภูธร
  -
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
  พระเทพ (กระต่าน ณ นคร)
  -
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
  นายกลับ (ผู้รั้ง) ณ นคร
  -
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
  พระยาอุตรกิจวิจารณ์
  -
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
  พระพนมยุหสงคราม (พลอย ณ นคร)
  -
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
  พระยาอิศราธิชัย (หมี ณ ฉลาง)
  -
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
  พระระนองบุรีศรีสมุดเขต (คลองอยู่ โหย ณ ระนอง)
  1 มีนาคม2468 - 16 พฤษภาคม 2573
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
  พระทวีปธุรประศาสน์ (วร พรหมบุตร)
  17 พฤษภาคม 2473 - 18 มิถุนายน 2476
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
  พระบรรหารวรพพจน์ (บุคนาค คตเดชะ)
  19 มิถุนายน 2476 - 30 พฤศจิกายน 2478
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
  ขุนไมตรีประชารักษ์ (ไมตรี พิจิตรนรการ)
  20 ธันวาคม 2478 - 2 พฤศจิกายน 2484
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
  นายออม ธีขะระ
  1 มิถุนายน 2484 - 11 กรกฎาคม 2489
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
  พระทวีปธุรประศาสน์ (วร พรหมบุตร)
  17 พฤษภาคม 2473 - 18 มิถุนายน 2476
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
  พระบรรหารวนพจน์ (บุญนาค คตเดชะ)
  19 มิถุนายน 2476 - 30 พฤศจิกายน 2478
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
  นายจันทร์ สมบรูณ์กุล
  7 ตุลาคม 2489 - 6 ธันวาคม 2490
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
  นายวิเวก จันทโรจวงศ์
  5 ธันวาคม 2590 - 10 มิถุนายน 2497
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
  นายเฉลิม ยูปานนท์
  15 มิถุนายน 2497 - 18 พฤษภาคม 2498
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
  นายอ้วน สุรกุล
  2 กันยายน 2498 - 20 พฤษภาคม 2501
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
  นายประจักษ์ วัชรปาณ
  20 พฤษภาคม 2501 - 1 กรกฎาคม 2503
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
  นายเคลื่อน จิตรสำเริง
  2 กรกฎาคม 2503 - 30 กันยายน 2506
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
  นายพุก ฤกษ์เกษม
  28 ตุลาคม 2506 - 30 กันยายน 2511
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
  นายเหรียญ สร้อยสนธิ์
  2 ตุลาคม 2511 - 30 กันยายน 2513
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
  นายเฉลิม สุวรรณเนตร
  1 ตุลาคม 2513- 30 กันยายน 2515
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
  นายวัชระ สิงคิวิบูลย์
  2 ตุลาคม 2515 - 5 ตุลาคม 2516
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
  นายฉลอง กันยาณมิตร
  8 ตุลาคม 2516 - 3 ตุลาคม 2518
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
  นายกระจ่าง คีรินทรนนท์
  9 ตุลาคม 2518 - 30 กันยายน 2520
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
  นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
  1 ตุลาคม 2520 - 30 กันยายน 2523
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
  นายดิเรก ดิเรกวัฒนะ
  1 ตุลคม 2521 - 21 กันยายน 2522
ไปที่หน้า