• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ตั้งสำนักงาน
9/10 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

สำนักงานจังหวัดกระบี่ Tel. 075611381 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม Tel. 075612227 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 075622138
กลุ่มงานอำนวยการ Tel. 07561-1381 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล Tel. 07561-1278 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร Tel. 07561-1114
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด Tel. 07561-2226 Email : saraban_krabi@moi.go.th