• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ติดต่อจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดกระบี่
9/10 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 สำนักงานจังหวัดกระบี่ Tel/Fax 075-611381
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม Tel/Fax 075-612227
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด Tel/Fax 075-622138
กลุ่มงานอำนวยการ Tel/Fax 075-611381
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล Tel/Fax 075-612178
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด Tel/Fax 075-612226 email : saraban_krabi@moi.go.th