• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหาร ทั้งหมด 5 รายการ
 • ชื่อ :
  นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
  ตำแหน่ง :
  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
  อีเมล์ :
  krabi@moi.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7561-1312
 • ชื่อ :
  นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
  โทรศัพท์ :
  08-9203-0934
  สถานที่ทำงาน :
  ห้องปฎิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10
 • ชื่อ :
  นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
  โทรศัพท์ :
  08-9203-0870
  อีเมล์ :
  krabi@moi.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  ห้องปฎิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10
 • ชื่อ :
  นายสกุล ดำรงเกียรติกุล
  ตำแหน่ง :
  ปลัดจังหวัดกระบี่
  โทรศัพท์ :
  08-9973-9815
  อีเมล์ :
  krabi@moi.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  ห้องปฎิบัติราชการปลัดจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10
 • ชื่อ :
  นายราชัน มีน้อย
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่
  โทรศัพท์ :
  08-9203-4090
  อีเมล์ :
  krabi@moi.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7561-1381