• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลทั่วไปจังหวัด
 

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดขนาดเล็กที่มากด้วยทรัพยากรท่องที่ยวทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ การผสมผสานการดำรงชีวิตของผู้คนที่ต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา และความเชื่อที่แตกต่างอย่างกลมกลืน ตั้งอยู่ทางด้าน ฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ติดกับทะเลอันดามันฮยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงแผ่นดินประมาณ ๘๑๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ ทั้งหมด ๔,๗๐๘.๕๑๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๙๔๒,๘๒๐ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
- ทิศเหนือ จด จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ทิศใต้ จด จังหวัดตรัง และทะเลอันดามัน
- ทิศตะวันออก จด จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง
- ทิศตะวันตก จด จังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน