• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งหมด 199 รายการ
 • ชื่อ :
  นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่
  สายด่วน :
  0894661168
  โทรศัพท์ :
  0899696717
 • ชื่อ :
  นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ
  ตำแหน่ง :
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่
  สายด่วน :
  0649040099
  โทรศัพท์ :
  0800450978
 • ชื่อ :
  นายสาโรจน์ ไชยมาตร
  ตำแหน่ง :
  ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
  สายด่วน :
  0815361019
  โทรศัพท์ :
  0899796011
 • ชื่อ :
  นายสงัด พืชพันธ์ุ
  ตำแหน่ง :
  พัฒนาการจังหวัดกระบี่
  สายด่วน :
  0848740603
  โทรศัพท์ :
  0848740603
 • ชื่อ :
  นายกิตติภพ พฤกษนันต์
  ตำแหน่ง :
  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
  สายด่วน :
  0944974253
  โทรศัพท์ :
  0944974253
 • ชื่อ :
  นายอภิชาติ ดิษฐปาน
  ตำแหน่ง :
  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองท่อม
  สายด่วน :
  08 1968 0155
  โทรศัพท์ :
  0 7570 2719 0 7570 2717
 • ชื่อ :
  นายกิตตภพ พฤกนันต์
  ตำแหน่ง :
  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออ่าวลึก
  สายด่วน :
  08 9730 9059
  โทรศัพท์ :
  0 7566 6918
 • ชื่อ :
  นายเสรี จิตณาธรรม
  ตำแหน่ง :
  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะลันตา
  สายด่วน :
  08 0693 8548
  โทรศัพท์ :
  0 7568 4099 0 7568 4842
 • ชื่อ :
  นายฉลาด ลิ่มปะรังษี
  ตำแหน่ง :
  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
  สายด่วน :
  0819902654
  โทรศัพท์ :
  0819902654
 • ชื่อ :
  นายสุริยะ ป้านนาค
  ตำแหน่ง :
  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอคลองท่อม
  สายด่วน :
  08 7890 3816
  โทรศัพท์ :
  0 7569 9447
ไปที่หน้า