• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 29/37 ปี 2023/2024
16 มิถุนายน 2565

ด้วย Youth Exchange Scholarship (YES) ได้จัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษา และวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 มีอายุ 15 – 18.5 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี และแอฟริกาใต้ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2567) จำนวน 3 ทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และยังมีการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES 2022 ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมสอบวัดระดับฯ ดังกล่าว