• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม CHULA105 I’m Possible Run วิ่งหฤหรรษ์
23 มิถุนายน 2565

ด้วยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชาชูปถัมภ์ กำหนดจัดงาน CHULA105 I’m Possible Run วิ่งหฤหรรษ์ บันดาลใจ เนื่องในโอกาสครบรอบ 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์ รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยเชิญชวนมาวิ่งส่งผลสะสมระยะทาง เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรมจุฬาฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม