• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
10 มิถุนายน 2565

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 เว็บไซต์ โดยจะเริ่มใช้ชื่อเว็บไซต์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป