• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฯ และเงื่อนไขเสนอการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฯ
10 มิถุนายน 2565

              ด้วยกรมธนารักษ์จะดำเนินการเปิดประมูลโดยการสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา 50 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นต้นไป ด้วยวิธีเสนอผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า และข้อเสนอด้านการลงทุนในการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อประเทศ จำนวน 3 แปลง ดังนี้ 

1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื้อที่ 1,076 – 1 – 90.70 ไร่

2.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 1,081 – 0 – 23.10 ไร่

3.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เนื้อที่ประมาณ 718 – 0 – 46 ไร่